Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

S.K.L.E.M.

Svět Krásy, Lehkosti, Elegance, Magie
podle Iva Křena


Expozice moderního skla

Pardubická sbírka moderního českého skla je u nás i v zahraničí respektovanou kolekcí jak svojí početností, tak kvalitou zastoupených exponátů.
Nová stálá expozice v jižním křídle zámku představuje originální díla i design českých sklářských výtvarníků od druhé poloviny 50. let 20. století až do současnosti. Ve dvou velkých sálech je vystaveno více než 160 exponátů, které se v historii oboru řadí ke špičkovým výtvorům i v mezinárodním kontextu. Vystavená díla dokumentují odlišné trendy a dobové výtvarné koncepce a zároveň je možné sledovat i postupný autorský vývoj a proměny práce nejvýznamnějších osobností českého ateliérového skla.

Architektky Regina Loukotová a Klára Doleželová z pražského ateliéru GEM architects zde vytvořily imaginární podobu města, která poskytuje divákům příležitost pro rozvíjení fantazijní představivosti. Jsou zde „moderní periferie“ s plastikami v odlehčených konstrukcích věžových „mrakodrapů“, zavěšené vitráže plující ve výšce nad návštěvníky, temná pasáž s kójemi se zářícími poklady, „náměstí“ s rozměrnými dramatickými kompozicemi či místo pro rozjímání - „kostel“ s monumentální plastikou křišťálového betléma. Při procházení návštěvníky obklopí krása a elegance skleněných objektů, proměňujících se světlem v různých úhlech pohledu.
Expozice má být skutečným zážitkem pro smysly a zároveň oslavou tvůrčích schopností českých umělců – sklářských výtvarníků.

Grafiky Ivo Křena
Od 3. 11. 2022
Ivo Křen, kurátor sbírky skla Východočeského muzea v Pardubicích a aktivní výtvarník, mistr barevného linorytu, zanechal během tří desetiletí svého působení v muzeu nesmazatelnou stopu. Dokončení svého životního díla – expozice českého skla S.K.L.E.M. – se hrou osudu nedočkal, zemřel nedlouho před jeho završením.
Památku Iva Křena se jeho kolegové rozhodli připomenout doplněním expozice o jeho linoryty, které kongeniálně doplňují vystavená díla sklářských výtvarníků. Zápůjčka Křenových děl ze soukromé sbírky na pardubickém zámku bude dlouhodobá.

Krajina v poledním žáru, autor Ivo Křen

Modrá laguna, Island, autor Ivo Křen

Zelený den, autor Ivo Křen

Vlčí máky III, autor Ivo Křen

Expozice je bezbariérově přístupná.
Kontakt pro osoby s omezenou schopností pohybu: tel. +420 466 799 271 (pokladna).

Expozice S.K.L.E.M., Svět Krásy, Lehkosti, Elegance, Magie podle Iva Křena

Expozice S.K.L.E.M., Svět Krásy, Lehkosti, Elegance, Magie podle Iva Křena

Expozice S.K.L.E.M., Svět Krásy, Lehkosti, Elegance, Magie podle Iva Křena

On-line vstupenka

Společné vstupné do expozic, výstav a na věž.
Základní vstupné 170 Kč, snížené 110 Kč (žáci, studenti, senioři), rodinné 370 Kč.
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu

Dne 1. září 2008 ukončila svoji činnost sklárna Beránek ve Škrdlovicích. Východočeskému muzeu se následně podařilo rozšířit sbírkovou kolekci škrdlovického skla o soubor téměř 700 exponátů z depozitů její vzorkovny. Jedná se o ukázky autorsky navržených skleněných předmětů od 50. let 20. století až do roku 2008. Součástí této výjimečně hodnotné akvizice byly i zachované originální vzorové knihy z let 1945–1991, které mají zásadní význam pro určování autorství a datace hutnicky zpracovávaného skla ze Škrdlovic.

Vzorové knihy zrušené sklárny ve Škrdlovicích