Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obnova zámku a muzea v Pardubicích

Východočeské muzeum v Pardubicích v roce 2022 dokončilo rozsáhlou rekonstrukci pardubického zámku a přestavbu hospodářských budov v moderní muzejní prostory. Muzeum tak získalo výstavní sály a zázemí pro činnost odpovídající trendům 21. století. Rekonstrukce byla zaměřena především na vybudování moderních výstavních sálů, pedagogického ateliéru, výtvarného ateliéru, pracoven a dílen. Projektu předcházely rozsáhlé stavební aktivity v detašovaném pracovišti v Ohrazenicích, kde vznikly moderní konzervátorské dílny, digitalizační centrum, knihovna, badatelna, příjem akvizic, tranzitní depozitář a depozitáře pro více než třetinu sbírkových předmětů muzea.

Pernštejnská rezidence, velký gotický sál

Numismatická expozice ve sklepení zámku

Depozitář v Ohrazenicích

Rekonstrukce hospodářských budov a vybudování nových výstavních sálů

Rekonstrukce vyvrcholila vybudováním nového prohlídkového okruhu zaměřeného na stavební vývoj národní kulturní památky Zámek Pardubice. Tato expozice v sobě kombinuje postupy muzejní práce, prezentaci památkového objektu formou interaktivních instalací a představení současného umění v dialogu s renesancí. Projekt byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu EU prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace a z rozpočtu Pardubického kraje.