Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Volná pracovní místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Kurátor/ka sbírkových fondů VČM – Historik/Historička umění
místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích
platové zařazení: 11. až 12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění), úvazek 1,0 na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou. charakteristika vykonávané činnosti:

 • správa sbírkového fondu Východočeského muzea v Pardubicích dle ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a související muzejní legislativy
 • poskytování badatelských služeb a metodické činnosti
 • výstavní činnost
 • publikační činnost a řešení samostatných výzkumných úkolů
 • týmová práce v rámci historického oddělení a celého muzea

Požadavky:

 • VŠ vzdělání magisterského nebo bakalářského stupně v oborech umělecko-průmyslových, dějin umění nebo obdobných
 • znalost zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a související muzejní legislativy
 • znalost práce na PC (Microsoft Windows, MS Office ad.)
 • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (AJ, NJ)
 • praxe v oblasti muzejnictví výhodou
 • znalost muzejních evidenčních systémů výhodou
 • ŘP sk. B výhodou

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, případně kontaktní adresu
 • datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • odborný profil uchazeče (seznam publikovaných prací, stáže, projekty apod.)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) pro potřeby výběrového řízení – může být součástí přihlášky

Předpokládaný termín nástupu: ihned
Lhůta pro podání přihlášky: 31. 8. 2020
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu muzea nebo elektronicky na benovska@vcm.cz
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek č. 2, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba pro podávání informací: Mgr. Markéta Beňovská, 466 799 249, benovska@vcm.cz

Návrat do práce v Pardubickém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Východočeské muzeum v Pardubicích zaměstnává jednoho pracovníka na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.